Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Smernice a dokumenty

Smernice a dokumenty
Smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Smernica VO -  od 01.11.2017.pdf Smernica VO - od 01.11.2017.pdf (1.1 MB)
Interná smernica - Požiarny poriadok mesta požiarny poriadok mesta-  Interná smernica.pdf požiarny poriadok mesta- Interná smernica.pdf (534.4 kB)
Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Dobšiná Smernice ZFK 2016.pdf Smernice ZFK 2016.pdf (924.7 kB)
Smernica o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Mestom Dobšiná správne poplatky.pdf správne poplatky.pdf (204.5 kB)
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Dobšiná rozpocet_zasady_hospodarenia_2016.pdf rozpocet_zasady_hospodarenia_2016.pdf (274.7 kB)
Hlavné úlohy mesta na roky 2015-2018 hlavne_ulohy_mesta_dobsina_na_roky_2015-2018.pdf hlavne_ulohy_mesta_dobsina_na_roky_2015-2018.pdf (91.2 kB)
Priority mesta na roky 2015-2018 priority_mesta_dobsina_na_roky_2015-2018.pdf priority_mesta_dobsina_na_roky_2015-2018.pdf (75.3 kB)
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva rokov_poriadok_msz__21012015.pdf rokov_poriadok_msz__21012015.pdf (225.8 kB)
Organizačný a rokovací poriadok komisií organizacny_a_rokovaci_poriadok_komisii_msz_21012015.pdf organizacny_a_rokovaci_poriadok_komisii_msz_21012015.pdf (147.9 kB)
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií zasady_odmenovania_poslancov_a_komisii_v_meste_dobsina_21012015.pdf zasady_odmenovania_poslancov_a_komisii_v_meste_dobsina_21012015.pdf (155.5 kB)
Hlavné úlohy mesta na roky 2011-2014 hlavne_ulohy_mesta_2011-2014.pdf hlavne_ulohy_mesta_2011-2014.pdf (142.1 kB)
Priority mesta na roky 2011-2014 priority_mesta_2011-2014.pdf priority_mesta_2011-2014.pdf (137.1 kB)
Pracovný poriadok pracovny_poriadok.pdf pracovny_poriadok.pdf (302.3 kB)
Registratúrny poriadok registrat.poriadok.pdf registrat.poriadok.pdf (330.7 kB)
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dobšiná v znení doplnkov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dobšiná.pdf Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dobšiná.pdf (801.3 kB)
Zásady vybavovania sťažností Zásady vybavovania sťažností.pdf Zásady vybavovania sťažností.pdf (615.1 kB)
Program odpadového hospodárstva do roku 2015 poh_2011-2015.pdf poh_2011-2015.pdf (7.7 MB)


Úvodná stránka